Podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli swoje kadencje


      Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Frédéric Coppin i Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Roman Kopij składali podziękowania byłym sołtysom, którzy w lutym zakończyli swoje 4 letnie kadencje i nie będą już kontynuować swojej pracy na rzecz sołectw. Na sesji podziękowania złożono Pani Halinie Krawczyk, byłemu sołtysowi sołectwa Tułowice Małe, Pani Mariannie Mierzwiak, byłemu sołtysowi sołectwa Szydłów, Pani Monice Matusik, byłemu sołtysowi sołectwa Ligota Tułowicka oraz Panu Waldemarowi Bogon, byłemu sołtysowi sołectwa Goszczowice.

Wszystkim Państwu składamy wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, serdecznie dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju poszczególnych sołectw i całej naszej gminy oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.


IMG_20190228_163035(1).jpeg IMG_20190228_163125.jpeg IMG_20190228_163219.jpeg IMG_20190228_163249.jpeg