Rządowy Program „Mama 4+”


     Od 1 marca 2019 roku rusza program „Mama 4+” - świadczenie dla matek czwórki dzieci.  Emerytura w ramach „Mama 4+” będzie przysługiwała matkom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat), urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. W szczególnych przypadkach, świadczenie będzie przyznawane także ojcu, który osiągnął wiek emerytalny (65 lat), wychował co najmniej czworo dzieci. Świadczenie będzie dostępne także dla cudzoziemców, po spełnieniu określonego warunku (przebywali w kraju minimum 10 lat licząc od 16 roku życia).

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Druk wniosku można otrzymać w każdej placówce ZUS i KRUS oraz pobrać ze strony internetowej:

 W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (1100zł). Jeśli jednak wnioskodawca nie ma prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie kwocie 1100zł.

Informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  https://www.opole.uw.gov.pl/program-mama-4 w zakładce pn. Program „Mama 4+”. Zapraszamy do zapoznania się z całością programu