I Sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018–2023


       W czwartek 22 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta I sesja Rady Miejskiej, inaugurująca kadencję 2018 – 2023. Głównym punktem programu sesji było złożenie ślubowania przez radnych i Burmistrza Andrzeja Wesołowskiego.

Andrzej Wesołowski wypowiedział słowa przysięgi: „Obejmując urząd Burmistrza Tułowic uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”, a następnie odebrał klucz do „bram Tułowic”.

Ważnym punktem I sesji Rady Miejskiej był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W głosowaniu tajnym do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Frédéric Coppin, a Wiceprzewodniczącym został Roman Kopij.

Obecny skład Rady Miejskiej w kadencji 2018 – 2023 przedstawia się następująco:

1. Frédéric Coppin

2. Roman Kopij

3. Anna Sokulska

4. Agnieszka Zawadzka

5. Bernadeta Żytkiewicz

6. Przemysław Bielecki

7. Jan Bojkowski

8. Krzysztof Chodorowski

9. Arkadiusz Drążek

10. Tomasz Gala

11. Michał Luty

12. Stanisław Momot

13. Krzysztof Mróz

14. Krzysztof Ptak

15. Andrzej Reszka

Burmistrzowi Andrzejowi Wesołowskiemu oraz wszystkim radnym życzymy sukcesów w pracy na rzecz całej naszej gminnej społeczności.