Komunikaty dla przedsiębiorców z dnia 30.01.2018 r.


Centralna Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej

Zmiana sposobu składania wniosku VAT-R

Szanowni Państwo, w związku z dostosowaniem systemu do obecnie obowiązujących przepisów, w systemie CEIDG została zablokowana możliwość składania wniosku VAT-R przez pracowników urzędów miast i gmin. Obecnie wniosek VAT-R może złożyć elektronicznie jedynie przedsiębiorca posiadający konto w systemie CEIDG. Wniosek musi być podpisany z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w artykule serwisu biznes.gov.pl
Link do artykułu.

Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo)

Prosimy o przypominanie przedsiębiorcom odwiedzającym Państwa urząd o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.
Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl
Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego:
www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl