Partnerstwo Borów Niemodlińskich - ankieta 2018 r.


Zapraszamy do włączenia się w ocenę satysfakcji z miejsca zamieszkania.
Swój głos możecie Państwo wyrazić poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, opracowanej w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyniki ankiety zostaną podane do wiadomości na stronie www.boryniemodlinskie.pl do końca marca 2018 r.
W przypadku pytań prosimy o tel. pod nr 77 4606 351 lub mail


Link do ankiety
 

https://goo.gl/forms/RZCQDMbraoaBnhnt1