Informacja dotycząca planowanego zamknięcia drogi wojewódzkiej 405 - aktualizacja


      W związku z prowadzonymi robotami  drogowymi  na odcinku Tułowice Małe – Tułowice  planowane jest ograniczenie ruchu tranzytowego dla pojazdów ciężarowych, kierujących się w kierunku Korfantowa lub kopalni bazaltu w Ligocie Tułowickiej.

Ograniczenia w ruchu zostaną wprowadzone z dniem 11.12.2017 r. i potrwają do 22.12. 2017 r.

Mapa objazdu dla pojazdów ciężarowych jest dostępna na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, pod adresem:  

http://mapa.zdw.opole.pl/zamkniete_drogi/23/przebudowa_dw_nr_405.html

Wprowadzone ograniczenia w ruchu spowodują również  utrudnienia dla ruchu lokalnego:

1)  od strony Tułowic (przejazdu kolejowego) w trakcie prowadzonych robót budowlanych będzie utrudniony dostęp do stacji paliw i pawilonów  handlowych zlokalizowanych przy ul. Porcelitowej,

2) utrudnienia będą polegały na chwilowych ograniczeniach w przejeździe przez drogę -  może zajść konieczność kilkuminutowego oczekiwania na przejazd. Przejazd będzie odbywał się drogą o złej nawierzchni, przez miejsca po wykonanych rozkopach bez nawierzchni,

3) przy dojeździe od strony Tułowic Małych pozostanie obecnie funkcjonujące wahadło, regulowane oświetleniem ulicznym. Wahadło umożliwi dostęp od strony Niemodlina do firm zlokalizowanych przy ulicy Porcelitowej i Przemysłowej,

4) dla samochodów osobowych pozostanie przejazd od Tułowic do Tułowic Małych i dalej przez miejscowość Skarbiszowice,

5) kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy będą jechać ul. Opolską i przez Skarbiszowice muszą liczyć się z kontrolami Policji i  innych służb odpowiedzialnych za ruch drogowy.