Ulica Parkowa w kierunku osiedla „Baraki” wreszcie oświetlona


Początkiem 2017 roku Gmina Tułowice podpisała porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice w celu wspólnej realizacji zadania  pn. „Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Tułowicach”. W ramach współpracy Gmina uzyskała od Tauron Dystrybucja S.A. warunki techniczne podłączenia do sieci oświetleniowej, wykonała mapy do celów projektowych, wykonała projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzgodnieniami oraz zawarła umowę na dostawę energii. W ramach realizacji zadania Nadleśnictwo uzyskało pozwolenie na budowę, zrealizowało roboty budowlane i zapewniło nadzór techniczny, a następnie udostępniło zrealizowane elementy sieci do eksploatacji Gminie, która odpowiada również za konserwację punktów oświetleniowych jak również ponosi koszty opłat za prąd.

            Współpraca pomiędzy Gminą Tułowice i Nadleśnictwem Tułowice zaowocowała wykonaniem inwestycji, która była niezwykle ważna dla mieszkańców osiedla na ulicy Parkowej w Tułowicach znanego wszystkim pod nazwą: „Baraki”. Szesnaście punktów oświetleniowych zostało wykonanych od zakrętu przy Technikum Leśnym, aż do budynków mieszkalnych przed wjazdem do lasu. Wzrost bezpieczeństwa na drodze dojazdowej do osiedla cieszy dwanaście rodzin, które tam  mieszkają. Dzięki nowym lampom nie będą już wieczorami musieli wracać do swoich domów w egipskich ciemnościach tylko dobrze oświetloną drogą.


DSC_0679.jpeg DSC_0681.jpeg DSC_0654.jpeg DSC_0676.jpeg
DSC_0650.jpeg DSC_0657.jpeg DSC_0658.jpeg DSC_0661.jpeg
DSC_0663.jpeg DSC_0666.jpeg DSC_0670.jpeg DSC_0671.jpeg
DSC_0650.jpeg DSC_0656.jpeg