Niemodlin będzie miał obwodnicę


           Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Niemodlina. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie: 11,493 km obwodnicy oraz estakady ponad rzeką Ścinawą Niemodlińską oraz stawami, mostu nad kanałem Wydrowickim, siedmiu wiaduktów (m. in. w ciągu drogi powiatowej 1515O, nad linią kolejową Opole – Gracze i drogą powiatową 1516O,w ciągu drogi gminnej DG01, w ciągu obwodnicy oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 435), dwóch węzłów „NIEMODLIN” i „SOSNÓWKA”. Obwodnica ma być zrealizowana w latach 2018-2021 a jej wykonanie ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko kierujących pojazdami, ale przede wszystkim mieszkańców Niemodlina, Brzęczkowic i Sosnówki.

           Dla mieszkańców naszej gminy to również bardzo dobra wiadomość, gdyż dzięki obwodnicy Niemodlina, szybciej, sprawniej i bezpieczniej będziemy mogli dostać się do Opola.

Szczegóły informacji zaczerpnięte ze strony: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27635/Ogloszono-przetarg-na-budowe-obwodnicy-Niemodlina