Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej - 18.10.2017 r.