Komunikaty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu z dnia 10.10.2017 r