TOK Family Cup PŁYWANIE


UWAGA! Tegoroczne  Mistrzostwa Województwa Opolskiego FAMILY CUP w pływaniu odbędą się 13 grudnia 2014r. w Opolu na pływalni WODNA NUTA przy współorganizacji MOSiR Opole. Szczegóły i zgłoszenia przez stronę http://www.familycup.com.pl/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=41


 

VII AMATORSKIE REKREACYJNE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY

W  PŁYWANIU„FAMILY CUP"

Tułowice, 16 listopada 2013r.

plakat.jpeg

DO POBRANIA:

 

DOCKarta zgłoszenia do zawodów FC 2013 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.doc

 

PDFKarta zgłoszenia do zawodów FC 2013 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.pdf

 

DOCKarta zgłoszenia do zawodów FC 2013 pływanie.doc

 

PDFKarta zgłoszenia do zawodów FC 2013 pływanie.pdf

 

PDFRegulamin pływanie 2013.pdf

 

 

Regulamin

 

 

§ 1

Głównym organizatorem zawodów są: Wydawnictwo „Family Cup” Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorem Mistrzostw Opolszczyzny jest Tułowicki Ośrodek Kultury,

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w pływaniu, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny.

 

§ 3

 

Mistrzostwa Opolszczyzny w Pływaniu FAMILY CUP 2013 odbędą się 16 listopada 2013r. w Tułowicach, na krytym basenie Zespołu Szkół w Tułowicach ul. Zamkowa 15

 

 

§ 4

 

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na stale lub czasowo w Polsce, które nie posiadają i nigdy nie posiadały licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresach krótszych, niż te określone w § 5 pkt. 2.

 

§ 5

1. Styl, dystanse:

Zawody rozgrywane będą na krytym basenie 25-metrowym. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 25 metrów, z wyjątkiem kategorii przedszkolaków - 12,5 m. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 m (gdzie jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie). W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Pomiar czasu odbywać się będzie ręcznie. Zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka lub z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu.

2. Kategorie wiekowe:

Przyjmujemy następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem kobiety – mężczyźni:

 

 

 

Rocznik

dystans

karencja

A

 

2007 i młodsi

12,5m

Bez karencji

B

I, II klasa

2006-2005

25m

Bez karencji

C

III, IV klasa

2004-2003

25m

Bez karencji

D

V, VI klasa

2002-2001

25m

1 rok

E

gimnazjum

2000-1998

25m

2 lata

F

Liceum +1

1997-1994

25m

2 lata

G

M20, K20

1993-1984

25m

5 lat

H

M30, K30

1983-1974

25m

5 lat

I

M40, K40

1973-1964

25m

5 lat

J

M. i K

1963 i starsi

25m

5 lat

 

Przy zgłoszeniu się co najmniej 3 osób powyżej 60 lat będzie rozegrana dodatkowa KATEGORIA

 

3. Klasyfikacja rodzinna

Klasyfikacja rodzinna jest przez organizatora głównego najbardziej honorowana. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne płynące jedynie w następujących składach rodzinnych:

- matka, ojciec, dziecko

- dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka

Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.

W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny.

Jeżeli w zawodach startuje na dystansach indywidualnych więcej osób niż trzy z rodziny (np. rodzice i dwójka dzieci) kapitan rodziny z góry zgłasza kto startuje w sztafecie rodzinnej.

 

4. Klasyfikacja indywidualna
Po zakończeniu wszystkich imprez, na stronie www.familycup.com.pl znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej. W wyniku tej klasyfikacji wszyscy uczestnicy, w każdej kategorii wiekowej i w sztafecie rodzinnej, będą znali miejsce, które zajęli po rozegraniu wszystkich imprez edycji pływackiej Family Cup 2013.

5. Klasyfikacja firmowa

Osobną kategorię stanowi sztafeta firmowa, tzn. 2 osoby reprezentujące jedną firmę, zakład pracy itp. płyną po 50 m. każdy zawodnik, pokonując łącznie odcinek 100 m (2 długości basenu). Sztafeta firmowa nie jest klasyfikowana jako rodzinna, dlatego też zawodnicy biorący w niej udział mogą wcześniej wystartować indywidualnie w swoich kategoriach wiekowych oraz w sztafecie rodzinnej pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminowych (§5 pkt 2,3,4, §7)

§ 6

Nagrody

Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody. Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba. Przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności będą losowane nagrody wśród wszystkich dzieci z grupy A, a potem wśród pozostałych uczestników zawodów. Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody.

§ 7

Koszty udziału i ubezpieczenie

  1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt, organizator nie zwraca kosztów podróży.

  2. Opłata startowa wynosi 15 zł. Świadczenia w ramach tej opłaty: ubezpieczenie, kanapka i gorący napój, upominek.

  3. Kategoria A (roczniki 2007 i młodsi) biorą udział w zawodach bez uiszczania opłaty startowej.

  4. Każdy uczestnik wpłacając opłatę startową oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Zawodnicy niepełnoletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

  5. Każdy uczestnik ma prawo ubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie.

§ 8

Zgłoszenia

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do dowolnego organizatora regionalnego.

Organizatorem regionalnym na terenie Opolszczyzny jest:

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

ul. Świerczewskiego 8

49-130 Tułowice

tel./fax. 77 4600672, 77 4600674

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 listopada 2013r. do godz. 16.00

 

§ 9

Program zawodów

8.30 Otwarcie biura zawodów, Tułowice - basen ul. Zamkowa 15

10.00 Otwarcie zawodów

10.10 Starty poszczególnych kategorii. Ok. godz.11.30 Sztafeta firmowa.

12.30 Zakończenie, rozdanie nagród

UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu poszczególnych kategorii wynikającej z ilości startujących zawodników.

ZAPRASZAMY

 

 


VI AMATORSKIE REKREACYJNE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY

W  PŁYWANIU„FAMILY CUP"

Tułowice, 10 listopada 2012r.

 

Zapraszamy na zawody, poniżej do pobrania regulamin oraz karty zgłoszeń.

PDFFC Regulamin pływanie 2012.pdf

DOCKarta zgłoszenia do zawodów FC 2012 pływanie.doc

DOCKarta zgłoszenia do zawodów FC 2012 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.doc

PDFKarta zgłoszenia FC 2012 DOROŚLI.pdf

PDFKarta zgłoszenia FC 2012 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.pdf