Wniosek o nadanie statusu miasta Tułowicom jest już u wojewody


       W środę 29 marca delegacja w składzie: Wójt Andrzej Wesołowski, Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Roman Kopij oraz Sekretarz Wiesław Księski, złożyła w Urzędzie Wojewódzkim komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu miasta dla Tułowic. Po wydaniu opinii wojewody w tej sprawie, wniosek zostanie przekazany do Ministerstwa, a stamtąd trafi na obrady Rady Ministrów. W lipcu natomiast dowiemy się, czy praca i zaangażowanie wielu osób przyniosło oczekiwany przez nas skutek.


2017-03-29_149078708811.jpeg 2017-03-29_149078708812.jpeg DSC_1085 (2).jpeg