Podwójna uroczystość w OSP Goszczowice


           18 lutego Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczowicach obchodziła dwie uroczystości 70 – lecie powstania oraz włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z tej okazji w goszczowickiej remizie zebrali się druhowie i całe grono zaproszonych gości wśród których byli włodarze Gminy Tułowice, ksiądz Proboszcz Norbert Niestrój, Nadleśniczy Ryszard Bojkowski, radni oraz przedstawiciele władz zawodowej i ochotniczej straży pożarnej: komendant miejski Paweł Kielar, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Witold Trojnar i prezes zarządu powiatowego OSP Andrzej Puławski. Listy gratulacyjne przesłali wojewoda, marszałek województwa  i centralne władze Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhom z Goszczowic wszyscy życzyli rozwoju, bezpiecznej służby Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek oraz opieki św. Floriana