Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych