Zebranie mieszkańców naszej gminy w sprawie nadania Tułowicom statusu miasta


           W środę 14 grudnia  2016 r. w sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie w sprawie nadania Tułowicom statusu miasta. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Tułowice Andrzej Wesołowski, Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin, Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Roman Kopij wspierani przez Komitet Honorowy działający na rzecz uzyskania statusu miasta dla Tułowic. W trakcie spotkania Sekretarz Gminy Wiesław Księski prezentował aspekty prawne i wymagania jakie są stawiane kandydatom starającym się o takie zmiany administracyjne. Następnie głos zabrali mieszkańcy, którzy wyrażali swoje poparcie dla tej inicjatywy oraz Ci, którzy mają wątpliwości. Zaproszeni goście i włodarze Gminy starali się rzeczowo odpowiadać na wszystkie zadawane pytania i przekonywać niezdecydowanych do poparcia starań nadania statusu miasta Tułowicom.

My również zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie i wrzucenie do urn wyborczych ankiet.

Tułowice Miastem

Bądź na TAK!!!