Obchody Święta Niepodległości


        11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka, dla każdego Patrioty, to dzień pamięci o wydarzeniach i ludziach, którzy odzyskali dla nas niepodległość i wolność naszej Ojczyzny. To wreszcie dzień, w którym pamiętamy o wszystkich, którzy swe życie oddali dla Polski.

Tego dnia, jak co roku, uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawianej przez Księdza Proboszcza Norberta Niestrój przy udziale władz Gminy Tułowice, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców.

Po mszy, zebrani przeszli pod pomnik „Pamięci Poległych Na Frontach Wojen Światowych”, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Wójt Andrzej Wesołowski, następnie zespół „Szumiący Bór” zaprezentował mini koncert utworów patriotycznych. Na zakończenie obchodów przedstawiciele kombatantów, władz Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, placówek edukacyjnych, Nadleśnictwa Tułowice, białych górników, Tułowickiego Towarzystwa Historycznego oraz wielu innych złożyli biało czerwone wiązanki pod pomnikiem. Po wieloletniej przerwie w obchodach wzięła udział reaktywowana drużyna harcerska z Tułowic, która wystawiła honorową wartę przy pomniku.