Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne


            Wójt Gminy Tułowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej „organizacjami" na zebranie konsultacyjne w sprawie projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata: 2016 – 2021”,  które odbędzie się w Urzędzie Gminy Tułowice w sali posiedzeń (nr 4) Rady Gminy Tułowice w dniu 15.11.2016 r. o godz. 14 00


Zarządzenia 2014-2018