Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej 12.10.2016 r.