Dożynki Powiatowe 2016


         W niedziele 4 września 2016 r. w Komprachcicach odbyły się Dożynki Powiatu Opolskiego. Na uroczystościach naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Andrzej Wesołowski z małżonką, radna powiatowa Helena Wojtasik, zespół „Szumiący Bór” i mieszkańcy sołectwa Szydłów wraz z koroną dożynkową.

      Podczas obchodów odbył się konkurs koron żniwnych, w którym korona z naszej gminy zdobyła III nagrodę. Gratulujemy Pani Barbarze Sopacie, pomysłodawczyni oraz Paniom pomagającym w wykonaniu nagrodzonej korony.