Konkurs "Bioróżnorodne Opolskie"


Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs „Bioróżnorodne Opolskie”, który obejmuje dwie kategorie konkursowe: „Piękna Wieś Opolska 2016” oraz „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie Województwa Opolskiego. 

Konkurs „Bioróżnorodne Opolskie” jest realizacją działań samorządu województwa opolskiego w zakresie informowania, promocji i edukacji o bioróżnorodności Opolszczyzny. Pierwsza kategoria ukierunkowana jest na działania związane z bioróżnorodnością realizowaną przez samorządy gminne, stowarzyszenia odnowy wsi i organizacje działające na obszarach wiejskich ze szczególnym ukierunkowaniem na uczestników Programu Odnowy Wsi. Natomiast druga kategoria ukierunkowana jest na wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, dążących do dbałości o swoje środowisko poprzez ukwiecenie i ukazanie bogactwa zasobów bioróżnorodności na terenie Opolszczyzny.

Wobec powyższego zapraszamy do udziału w konkursie.


Bioróżnorodne Opolskie.jpeg


PDFPismo przewodnie.pdf


PDFRegulamin konkursu w kategorii - Piękna Wieś Opolska 2016.pdf


PDFRegulamin konkursu w kategorii - Opolskie Kwitnące.pdf